13 Juni, 20:00 uur

Live Webinar Exposoom Panelstudie

De Exposoom Panelstudie is precies een jaar onderweg! Bij deze Webinar blikken we onder begeleiding van wetenschapscommunicator Ruud Moesbergen terug op het eerste jaar, laten we een aantal onderzoekers aan het woord én laten we weten hoe we het onderzoek voortzetten.

De leefomgeving heeft invloed op onze gezondheid. Waar we wonen en werken, wat we eten, hoeveel we bewegen, met wie we omgaan en de lucht die we inademen, het speelt allemaal een rol. Maar hoe belangrijk zijn deze omgevingsfactoren voor onze gezondheid en hoe hangen ze met elkaar samen? Dat is nog nauwelijks bekend.

Met de Exposoom Panelstudie richten wij ons op al die factoren, die samen en in interactie met elkaar, onze gezondheid beïnvloeden. Dit wordt ook wel het exposoom genoemd.

Om je meer inzicht te geven in het verloop van de studie, gaat Ruud in gesprek met de initiatiefnemer van dit onderzoek, de Utrechtse hoogleraar Roel Vermeulen. Universitair hoofddocent Gerard Hoek (Universiteit Utrecht) zal kort ingaan op de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid en hoe we de luchtkwaliteit met de fijnstofsensoren in kaart brengen. Onderzoeker Noreen Siddiqui (Amsterdam UMC) zal tot slot wat vertellen over ons onderzoek naar de voedselomgeving. Tijdens de bijeenkomst zal er voldoende ruimte zijn voor het stellen van vragen.

Program

20:00 – 21:00

Webinar Exposoom Panelstudie 

Q&A Sessie

Skip to content